Print  

Velkommen til Krabbeshus Heldagsskole, en specialskole for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser.

20. august 2012

Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Skolen har 81 elever i alderen 6-18 år og et samlet pædagogisk personale på ca. 78 ansatte. Skolens pædagogiske personale består af psykolog, ergoterapeut, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Skolen har i øjeblikket til huse på to forskellige adresser, nemlig med hovedafdelingen med de yngste elever på Strandvejen og i Slotsgade, hvor de ældste elever holder til.

Valg til skolebestyrelsen 2014-18

9. maj 2014

Det er nu lykkedes, at få sammensat en ny skolebestyrelse, som tiltræder 1. august i år.

Der indkom kun én liste med kandidater. Det betyder, at der bliver 'fredsvalg' - altså ingen afstemning.


Følgende 5 forældre udgør den nye bestyrelse: 

  • Egon Jeppesen, Salvievej 6, 8800 Viborg
  • Anette MacMartin, Hedevænget 23, 8800 Viborg
  • Christina L. Harring, Kielgastvej 50, 7800 Skive
  • Jette F. Young, Marie Grubbes Vej 4, 8830 Tjele
  • Susanne L. Madsen, Jernbanevej 8, 7840 Højslev

Følgende blev valgt som suppleanter:

  • 1. suppleant: Katharina S. Hammer, Gl. Rønbjergvej 10, 7800 Skive
  • 2. suppleant: Gitte Thomasen, Slåenvej 12, 8850 Bjerringbro

De nye medlemmer af skolebestyrelsen, vil blive inviteret til et møde sammen med den afgående bestyrelse onsdag d. 25. juni. Efter en overlevering vil den nye bestyrelse konstituere sig.

Etablering af søskende netværksgrupper

10. april 2014

Relaterede links

Oplysning fra Landsforeningen Autisme, Kreds Limfjord:

Tidspunkt:
Onsdag den 17. september 2014 fra kl.15-17 og øvrige uger vil være uge 40, 44, 46, 48 og 50 hver onsdag i samme tidsrum.

Sted:
Søskende netværksgrupperne bliver afholdt på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.

Målgruppe:
Søskende til børn med autisme. Der forsøges etableret grupper efter alder: 7-9 årige, 10-13 årige, 14-16 årige med grupper af max 12 deltagere.

Indhold:
At give søskende til børn med autismespektrum forstyrrelse et frirum, hvor de kan få lov at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med et handicap og give dem en oplevelse af, at der findes andre børn og unge i samme situation, og at de har det på samme måde. Mulighed for at få skabt et netværk, som kan bruges fremadrettet og derved få glæde af hinanden i netværksgruppen, hvor der kan deles stort og småt i forhold til de daglige udfordringer, som en søster eller bror til et barn med autisme har.

Konkret vil det dreje sig om 6 x 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, viden om autisme, fælles aktiviteter, film mv. Der vil være blive serveret eftermiddagsmad hver gang.

Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 3.september 2014

Tilmelding på:
www.kredslimfjord.dk

Pris:
2.150 kr. pr. deltager

Husk:
Der kan søges ved kommunen til at dække udgifterne efter servicelovgivningen § 41 merudgifter.

Skolevægring

16. september 2013

Krabbeshus Heldagsskole har gennem årene mødt en del børn, der vægrer sig for at komme i skole, ligesom vi ofte har modtaget elever der igennem en længere periode ikke har haft en egentlig skolegang.  

I skoleåret 2012-13 er en del af personalet blevet uddannet til at vejlede i sådanne forløb og vi udbyder derfor nu vejledningstilbud på området i form af særligt tilrettelagte forløb omkring børn med ADHD, autisme, Asperger, Tourette syndrom og/eller lignende tilstande, der vægrer sig mod skolegang. 

Formålet med forløbet er at få eleven i trivsel igen, således at han/hun igen kan modtage undervisning og deltage i skolens hverdag. Dette gøres ved at tilbyde specialpædagogisk vejledning til forældrene og andre aktuelle parter, hvor målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling.

Læs mere om tilbuddet ved klik på linket under "Relaterede links" umiddelbart under brochuren til venstre.


Forældreuddannelse

20. august 2013

Krabbeshus Heldagsskole udbyder igen et kursustilbud til forældre til børn med autisme, som modtager undervisning i den almindelige folkeskole.

Krabbeshus heldagsskole har i skoleårene 2011/12 og 2012/13 gennemført et inklusionsprojekt finansieret af Skive Kommunes inklusionspulje. Projektets formål var bl.a. at give vejledning i de almindelige folkeskoler til lærerne omkring en klasse, hvor der var inkluderet et barn med en autismediagnose eller sammenlignelige tilstande. 

Arbejde med børn med særlige udfordringer kræver ofte et udvidet samarbejde med forældrene. Det er nødvendigt med en fælles forståelse af barnet og dets udfordringer, så både skole og hjem støtter op om hinanden. Derfor blev samtlige forældre til børn i inklusionsprojektet i august 2012 tilbud om at deltage i forældreuddannelsen på Krabbeshus. 8 forældrepar tog i mod tilbuddet, og alle gav udtryk for at det har givet dem brugbar viden, konkrete og relevante redskaber samt positivt samvær og erfaringsudveksling med andre i samme situation som dem selv. 

Kvalitet i inklusion - vejledning

10. juni 2013

Skive kommune har bevilliget kr. 450.000 til fremme af inklusion for skoleåret 2013-14.

Målet er at medvirke til at sikre kvaliteten af inklusion i forhold til børn og unge, som har erkendte og/eller tydelige vanskeligheder indenfor autismespektret, og som har brug for en ekstra pædagogisk indsats, så inklusionen lykkes bedst muligt.

Klik på brochuren til højre for nærmere information.

Kontakt:
Udviklingskonsulent Lone Udengaard
Mobil: 21652811
Email: loud@skivekommune.dkKontaktoplysninger

Krabbeshus Heldagsskole
Krabbeshus Heldagsskole
Strandvejen 11
7800  Skive
Tlf.:97511799
Fax: 97511744Krabbeshus Heldagsskole
Slotsgade 3-7
7800  Skive


Skive Kommune logoSkive.dk logo